Advance Business Logo Small

"...stor erfarenhet av komplicerade juridiska frågor..."

Läs mer om mig

Aktiebolag

Aktiebolagsrätt innehåller allt från bildande och nyregistrering av aktiebolag till komplicerade lösningar med olika slags aktier, särskilda regleringar i bolagsordningen, aktieägaravtal, fusioner och fissioner. Ofta är det också bråttom.

Läs mer

Mindre företag

ABL Advanced Business Law riktar sig främst till mindre företag. Fokus är att tillhandahålla juridiska tjänster av yttersta kvalitet till lägsta möjliga pris. Du ska tjäna på affären, inte jag!

Läs mer

Företagsöverlåtelser och företagsförvärv

Köp och försäljningar av företag görs ofta komplicerade. Många dokument och omfattande avtal skrivs. Det kostar mycket pengar. Om man kan effektivisera processen, hålla dokumentationen på ett minimum och koncentrera på det väsentliga så blir dina kostnader lägre. Det är särskilt viktigt om företaget inte är så stort.

Läs mer

Fastighetsöverlåtelser och fastighetsförvärv

Fastigheter representerar ofta stora värden. Förhållandena är ofta komplicerade och kräver olika lösningar från fall till fall. Om man gör fel kan konsekvenserna bli stora. Jag vet hur en fastighetstransaktion ska göras på ett riktigt och kostnadseffektivt sätt.

Läs mer

Allmän affärsjuridik, tvister och skiljeförfaranden

Affärsjuridik kan innehålla alla möjliga frågor som att skriva olika typer av avtal och lämna råd hur man ska göra i olika situationer. Om det blir en tvist måste man veta om det lönar sig att börja en tvist och i så fall kunna genomföra den på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Läs mer