Aktiebolag

I de flesta fall är det inte något konstigt att äga ett aktiebolag. Det räcker med att göra ett protokoll och en årsredovisning varje år och sedan skicka in handlingar till Bolagsverket i rätt tid.

Ibland behöver man ändra i bolaget. Det kan vara fråga om nyemissioner av olika slag. Det vanligaste är nya aktier. Då kan det ibland vara lämpligt att ha olika slags aktier. Då kan man välja aktier med olika rösträtt eller s.k. preferensaktier som har företräde till utdelning. Preferensaktier kan användas även i andra fall, som t ex om en investerare satsar pengar i en viss investering och bara ska ha utdelning från den.

Om man äger flera bolag och något inte längre behövs utan bara kostar pengar varje år, kan bolaget avvecklas. Det kan ske genom fusion med ett annat bolag eller genom att likvidera det. Ibland är det ena bäst, ibland det andra. Man måste veta konsekvenserna för att avgöra vilket.

Om ett bolag driver flera verksamheter, t ex om bolaget äger en fastighet och har en rörelse, kan det vara lämpligt att dela bolaget i två eller flera bolag.

Vad händer om Ni som äger ett aktiebolag inte kan komma överens? Om man är två ägare som har lika många aktier så fungerar inte bolaget. Ingen kan då bestämma över den andre. Om man är tre eller fler, kan man plötsligt hamna i ett besvärligt läge om man har en majoritet emot sig. Om man är anställd i bolaget, har man rätt att behålla jobbet, eller kan de andra sparka mig? Kan de andra gynna sig själva medan jag inte får någonting? Sådana situationer är ofta besvärliga att hantera praktiskt. Om man skriver ett avtal mellan aktieägarna medan man är överens kan det vara guld värt om man sedan inte kommer överens.

Aktiebolagsrätt kan vara mycket komplicerat och Bolagsverket är inte alltid så lätt att ha och göra med. Ett ärende kan trassla till sig och dra ut på tiden om man gör fel. Då tar det tid, drar på sig kostnader och skapar irritation. Jag vet hur man gör för att undvika detta.

Jag har många års erfarenhet av aktiebolagsrätt. Jag ger dig bästa hjälp till en låg kostnad.