Allmän affärsjuridik, tvister och skiljeförfaranden

Affärsjuridiken kan innehålla precis allt möjligt. Affärs- och finansmännens och – kvinnornas uppfinningsrikedom när det gäller att komma med nya idéer, uppslag, möjligheter är outsinlig. Det uppkommer ständigt nya situationer som kräver nya lösningar. Den som är verksam inom affärsjuridiken måste både ha en lång erfarenhet och en gedigen kunskap och samtidigt hålla sig informerad om alla förändringar.

Man måste också ha förmåga att hantera olika typer av klienter. Entreprenörer är driftiga människor som ofta inte tycker om att höra ett nej, då måste man kunna förklara noga och kunna komma med alternativ. Män och kvinnor gör inte affärer på samma sätt och yngre affärsmän och – kvinnor gör inte affärer på samma sätt som äldre.

30 år i branschen har gett mig en stor erfarenhet av affärsjuridiken. Det kan gälla t ex:

  • Skriva olika avtal

  • Gå igenom ett förslag till avtal som din motpart vill träffa med dig och ge dig kommentarer och förslag på förbättringar,

  • Ge dig råd och anvisningar hur du ska göra i en besvärlig juridisk situation,

  • Tala om för dig vilka regler som gäller i olika situationer, som t ex vid konkurrens, miljöfrågor, hyrestvister m m,

  • Om det blir tvist hjälper jag dig att lösa denna så snabbt och enkelt som möjligt,

  • Om det blir nödvändigt att gå till domstol för att få rätt hjälper jag dig där också.

Snabbhet och tillgänglighet har alltid varit ledstjärnor för mig. Du når mig nästan när som helst och var som helst. Ditt ärende är viktigt för dig och jag har alltid tid för dig.

Eftersom mina kostnader är små kan jag hålla priser som är attraktiva för dig och jag garanterar dig ett gott resultat!