Fastighetsöverlåtelser och fastighetsförvärv

En fastighet representerar oftast ett stort ekonomiskt värde. Ett fel vid en överlåtelse kan därför bli mycket kostsamt. Ofta överlåts fastigheter i bolagsform; det är inte själva fastigheten som överlåts utan aktierna i ett bolag som äger fastigheten. En fastighetsöverlåtelse innebär då att man inte bara måste kunna fastighetsjuridik, utan även den juridik som gäller vid företagsöverlåtelser. Om det kan du läsa i ett annat avsitt på denna hemsida.

För en köpare är det mycket som kan gå snett. Förutom självklarheter som att det kan förekomma fysiska fel som fukt, mögel, asbest kanske hyreskontraktet för en viktig hyresgäst går ut om ett halvår. Vad händer om hyresgästen flyttar? Behöver hissar eller andra installationer renoveras? Får man inreda vinden, bygga om bostäder till kontor eller tvärtom? Hör verkligen alla inventarier till fastigheten, eller ägs de av någon annan? Skattefrågor och momsproblematik måste också hanteras.

Det finns olika sätt att genomföra en överlåtelse på. Ibland lämpar sig en bolagsöverlåtelse bäst. Ibland lämpar det sig inte alls, t ex om det finns oklarheter i det bolag som äger fastigheten. Man kan förvärva en fastighet i bolagsform genom att fusionera fastighetsbolaget med ett annat bolag. Någon gång kan man överlåta fastigheter genom s.k. fission (delning) av ett aktiebolag. Och i vissa fall kan fastighetsreglering vara ett alternativ. Det finns fler sätt.

Eftersom en fastighetsöverlåtelse handlar om stora värden skrivs ofta många, långa och komplicerade avtal. Detta gäller särskilt om överlåtelsen sker i bolagsform. Det brukar också innebära att kostnaderna för juridisk hjälp blir höga. Med min erfarenhet kan jag se till att transaktionen blir koncentrerad på dina intressen och hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Jag ger dig ett fast pris på hela transaktionen så du kan beräkna dina kostnader och slipper höga och oväntade fakturor när transaktionen är klar.