Företagsöverlåtelser och företagsförvärv

Om du vill sälja ditt företag, kanske för att dra dig tillbaka eller göra något helt annat, är det en mycket viktig affär för dig. Du måste få bra betalt, men framför allt måste du vara säker på att få betalt. Ett avtal med en hög köpeskilling är inte mycket värt om det visar sig att köparen inte kan eller vill betala.

Det är också viktigt att du vet att du får behålla köpeskillingen. En köpare kommer kanske lång tid efter köpet och påstår att det var något fel på det företag som du sålde och vill ha ersättning.

Även för dig som köpare är affären viktig. Du måste kunna lita på att det företag som du köper verkligen motsvarar det pris som du betalar. Annars kan det bli en dyr affär. Ibland måste du låta någon kunnig person granska bolagets räkenskaper, avtal och andra handlingar. Men det tar tid och kostar pengar. Du kan spara mycket pengar om den som granskar vet vad han eller hon ska gå igenom i stället för att ödsla tid och pengar på att gå igenom massor med oviktiga dokument.

Oavsett om du granskar företaget eller inte, är det viktigt med ett ordentligt köpavtal. Det ska innehålla en balanserad reglering av säljarens ansvar och köparens rättigheter. Ofta är sådana avtal långa och omfattande och därmed också kostsamma. Man kan i stället rikta in sig på det som är väsentligt, korta ned avtalen och därmed minska kostnaderna, utan att kvalitén blir sämre. Men man måste veta hur.

Såväl om man ska köpa eller sälja ett företag är det viktigt att företaget värderas korrekt så att priset blir rätt. Jag kan värdera företaget rätt.

Köp och försäljningar av mindre företag handlar ibland inte om så väldigt stora belopp. Men en restaurang, ett kafé eller ett gatukök kan också vara värt mycket pengar, ofta efter flera års mödosamt slit. Det är i dessa fall extra viktigt att inte lägga pengarna på dyra advokater som arbetar på löpande räkning med höga timarvoden. Jag ger dig ett fast pris så vet du från början vad det kostar dig. Det är du som ska ha pengarna, det är du som ska ha lön för din möda.