Mindre företag

Mindre företag tjänar inte lika mycket pengar som stora företag. Men mindre företag har ofta samma behov av juridiska tjänster som stora. Det kan vara avtal som ska skrivas eller granskas, det något man har köpt eller sålt är det fel på eller försenat, problem med den lokal som man hyr, med franchisegivare eller licensgivare. Man kan också hamna i rättsliga tvister. Små företag behöver också professionell hjälp.

Att sälja eller köpa ett mindre företag är ofta lika komplicerat som om det gällde ett större företag. I princip är det samma arbete som ska göras. Den som köper måste veta att allt står rätt till och att han eller hon kan få ersättning om det inte är så. Den som säljer måste minimera sin risk för att lång tid efteråt kanske få betala ersättning till den som köpte. Därför behövs genomtänkta och professionella avtal.

Fastighetsjuridiken är i sig komplicerad. En fastighet kan, som du säkert vet, innehålla fysiska fel som fukt och mögel. Men det kan också vara fråga om hyresgäster som är osäkra betalare, hyreskontrakt med speciella bestämmelser, bygglov som kanske inte finns eller håller på att gå ut, inventarier som kanske inte hör till fastigheten, tillstånd att driva verksamheten och mycket annat.

Om du äger ett aktiebolag räcker det ofta med att se till att årsredovisningen skickas till Bolagsverket i rätt tid varje år. Men ibland kan man behöva ändra om i bolaget. Det kan vara nyemissioner om man vill ta in kapital, anställda kanske ska vara delägare eller kunna köpa optioner. Om man har flera bolag kan det vara bra att fusionera dem, eller kanske tvärtom, ett bolag kan behövas delas upp i flera andra bolag.

Som du ser, även ett litet företag behöver ibland mycket hjälp med juridiken.

Jag arbetar själv i ett litet företag. Min långa erfarenhet och mina låga kostnader gör att jag kan arbeta kostnadseffektivt och ge dig förmånliga priser. Om jag hjälper dig att köpa eller sälja ett företag eller en fastighet ger jag dig ett fast pris.